Schutting plaatsen

zondag 09 februari 2014 - 21:06 uur

Een schutting dient in de eerste plaats voor privacy. Schuttingpalen en -planken kan je zelf maken, maar het is handiger om kant-en-klare schuttingschermen te gebruiken. Deze zijn in verschillende modellen en maten bij de bouwmarkt verkrijgbaar. Hierdoor kan je hem heel decoratief maken.

Eisen van de gemiddelde gemeente:
- De hoogte van de schutting mag maximaal 2,50 meter bedragen, waarbij per geval wordt bekeken of deze hoogte ook toegestaan is.
- De onderste meter van de schutting mag bestaan uit een materiaal zoals hout of steen (het plan wordt altijd voorgelegd aan de welstand). De rest van de schutting zal moeten bestaan uit wapeningsstaalmatten die worden begroeid met klim-op. Door zo’n ‘’groene’’ schutting blijft het straatbeeld vriendelijk.
- Een ander belangrijk punt is de verkeersveiligheid. Vooral bij straathoeken kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen door een te hoge schutting. Per situatie zal worden gekeken of de aangevraagde schutting verkeerstechnisch verantwoord is.
- Verder wordt er bij het verlenen van een ontheffing ook gekeken naar de welstand – de schutting mag geen afbreuk doen aan het straatbeeld.

Een heg als schutting
Als je een kleine grensafscheiding wil planten heb je geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval kan het gaan om een heg, een heester of boompjes. Ondanks dat je geen vergunning nodig heb, zijn er wel bepaalde regels. Bomen moeten bijvoorbeeld minimaal 50 centimeter van de erfgrens staan. Heggen en heesters mag je wel tegen de erfgrens planten. Waar je op moet letten is dat de beplanting geen belemmering mag opleveren voor de verkeersveiligheid.

Benodigde Gereedschappen:
- meetlint
- waterpas
- touw
- schep
- grote houten hamer
- gewone hamer
- schroevendraaier
- handzaag
- ijzerzaag
- boormachine
- eventueel een grondboor

Bouwen van een schutting:
1. De standaardbreedte van een schuttingdeel is 1.80 m

2. Als je de totale lengte opmeet van de plaats waar de schutting moet komen te staan en je deelt dit door 1.80 meter, dan weet je hoeveel je nodig hebt. Rond het aantal wel af naar boven, omdat je natuurlijk niet te weinig materiaal wilt hebben.

3. Bepaal de plaats van de schutting en probeer als het kan zo precies mogelijk te werken.

4. Vervolgens moeten er palen worden geplaatst om te bepalen en vast te stellen waar de schutting moet komen te staan. Je begint altijd met de eerste en de laatste paal. De eerste en de laatste paal moet wel in één lijn staan natuurlijk. De lengte van een paal is 1/3 van de schuttinghoogte.

5. Nu gaan we de palen plaatsen. Maak met een grondboor of een schep gaten voor de palen. De hoogte van de schutting standaard 1.80m. Dit gedeeld door 3 is 0.60m. De gaten moeten dan 0.60 meter diep zijn.

6. In de gaten moet dan cement worden gestrooid. Je moet wel opletten met snelcement. Zorg dan dat je binnen de tijd ben van het uitharden.

7. Als de palen staan, dan moet je een draad spannen tussen de eerste en de laatste baal.

8. Omdat een schuttingdeel 1.80 m moet de ruimte tussen de palen ook 1.80 m zijn. Plaats de volgende paal 1.80 m verder en meet met een waterpas of het allemaal recht ligt.

9. Plaats op 30 en 160 centimeter boven de grond de schuttingsteunen vast op de zijkant van de palen en plaats de schutting delen tussen de palen en schroef ze vast.

Bron foto's: Schuttinghout en Emerce.